vladimir-onlinetrziste Ruski premijer Vladimir Putin, potpisao je naredbu prema kojoj bi sva ruska državna tela i vladine agencije trebalo da pređu na korišćenje besplatnih i open source softverskih rešenja, uključujući i operativni sistem Linux.

U dokumentu od 25 tačaka se navode konkretni koraci koje vlada mora preduzeti da bi se prešlo na besplatne i open source alternative poput Linux-a.

Ruske vlasti već nekoliko godina rade na prelasku na open-source softverska rešenja. Tokom 2008 godine, ruska vlada je naredila školama da na sve svoje računare instaliraju besplatna softverska rešenja, a one škole koje su i dalje željele da koriste komercijalna rešenja to su morale da plate sopstvenim novcem.

Rusija bi u potpunosti trebalo da pređe na besplatna softverska rešenja do 2015 godine.