Kompanija Adobe je objavila preview verzije nove aplikacije koja se zove Adobe Edge, koja je dizajnirana za montažu dinamičkog Web sadržaja koristeći HTML5 i srodne otvorene Web standarde.

Ovo je pokretan i interaktivan alat za dizajnere koji žele da izrađju interaktivan Web sadržaj korišćenjem Web standarda, izjavio je Devin Fernandez, Adobe Group Product Manager.

Tradicionalno, Web dizajneri su koristili Adobe Flash ili Microsoft Silverlight za dodavanje modernog animiranog i interaktivnog sadržaja na Web stranice u formi uvodne strane, interaktivnih grafikona, kratkih video zapisa ili baner reklama. Adobe procenjuje da 99 odsto svih desktop računara poseduje player potreban za pokretanje Flash fajlove.

Tokom proteklih nekoliko godina, međutim, W3C (World Wide Web konzorciju) i druga tela za standardizaciju, razvili su nekoliko specifikacija koje se mogu koristiti za sličan bogat sadržaj. Proizvođači pretraživača ugrađuju ove standarde, kao što su HTML5, Canvas tags, JavaScript i CSS (Cascading Stile Sheets), u svoje pretraživače, eliminišući potrebu za zasebnim plug-in, kao što je Flash player.

Opterećenja koje su se ranije odnosila na Flash sada su prevaziđena sa Web standardima. Mi vidimo veliku priliku za kompaniju, da pomognemo ljudima da iskoriste prednosti koje pruža HTML5,

naglasio je Devin Fernandez.

Ovaj novi alat koristi HTML5, CSS i JavaScript za ubacivanje animiranog Web sadržaja direktno u HTML stranicu. Edge omogućava programerima da promene atribute slika ili HTML elemente u “vremenskom modelu”, sličnom Flash alatima, dajući kao rezultat Web stranice sa osjećajem animiranosti.

Preview verzija Edge je bespatna za preuzimanje. Kompanija Adobe očekuje da će konačna komercijalna verzija biti dostupna u 2012 godini.