FacebookInsights

Mnogi se pitaju kako mjeriti svijest o brandu na Facebooku? Da bi to kvalitetno uradili potrebno je analizirati nekoliko tipova podataka. Kao prvo, potrebno je pogledati podatke dobivene s Facebook Insights.

Jedna od najboljih stvari na Facebook-u je njegov analitički alat Facebook Insights kojem automatski dobivate pristup prilikom stvaranja Facebook stranice. Sa Facebook-ovim analitičkim alatom možete pratiti broj Like, angažman korisnika, koliko ljudi priča o vašem sadržaju, doseg, viralni doseg i tako dalje, i sve je lijepo grafički prikazano.

Doseg (predstavljen plavom linijom na grafikonu) je broj jedinstvenih korisnika koji vide vaš sadržaj na Facebook-u. Doseg je jedan od najvažnijih parametara koje je potrebno mjeriti i pratiti. Za online brand marketere nn predstavlja ključu stvar za ostvarenje prihoda. Nekoliko studija je pokazalo da kampanje koje maksimiziraju doseg imaju 70% veći povrat investicije (ROI).

a

People talking about this” (Ljudi pričaju o tome) predstavljen je zelenom linijom na grafikonu, ovo je broj ljudi koji su uradili neku akciju na vašem postu ili stranici. Ove akcije uključuju: Like, dijeljenje, komentiranje, označavanje (tagging), prijavljivanje i tako dalje. Čineći ove akcije oni su kreirali priču koja će se pojaviti u newsfeed-u njihovih prijatelja.

Angažirani korisnici su osobe koje su se na neki način angažirale oko vašeg posta, na primjer, kliknule su da bi pročitale cijeli članak. Analiziranjem ovih podataka možete vidjeti koji vaši postovi su privukli najviše interesovanja kod Facebook korisnika. Saznanja možete iskoristiti za kreiranje budućeg sadržaja koji će vam još više pomoći u povećanju svijest o vašem brandu.

Broj Like koje imate, općenito je dobar pokazatelj koliko dobro vaša pubika reagira na vaš sadržaj. Ljudi koji Like vaš sadržaj imaju mnogo veću svijesti o vašem brandu od ostalih i mnogo više vas prate od ostalih. Sa Facebook-ovim analitičkim alatom Insights moći ćete vidjeti izvore ovih Like, tj. na stranici, slici, mobitelu, itd.

b

Vaš viralni doseg predstavlja broj ljudi koji su vidjeli vaš sadržaj kao rezultat akcije poduzete od strane njihovih prijatelja. Na primjer, njihovi priljatelji su Like, komentirali ili podijeliti post koji je tada putem newsfeed-a došao do njih. Postotak (%) predstavlja broj ljudi koji su poduzeli jednu od akcija u odnosu na ukupan broj ljudi koji su vidjeli vaš sadržaj.

c

Facebook Insights vam omogućava analizu podataka koji se odnose na vašu njegovu stranicu i predstavlja veoma vrijedan alat koji možete iskoristiti za povećanje angažmana i broja Fan-ova. Povećanje broja Fanova svakako da je vrlo bitno, tomu u prilog idu i nalazi prošlogodišnje studije koju je uradila kompanija Hitwise. Ona je analizirala podatke 100 najboljih online trgovaca kako bi otkrili koliko dodatnog Web prometa generira svaki Facebook Fan. Studija je pokazala da svaki Facebook Fan proizvodi dodatnih 20 posjeta na Web stranicu te da brandovi koji najviše koriste Facebook imaju osjetno povećanje pretraživanje branda na tražilicama kao što su Google, Yahoo i Bing.