Učenik koji je bio suspendovan zbog kreiranje Facebook grupe koja je kritikovala nastavnika, biti će dozvoljeno da tuži svog bivšeg direktora srednje škole, u skladu sa odlukom sudije Barry L. Garber-a. U svojoj presudi sudija Garber je odbio pokušaj direktora škole da se glavni slučaj odbaci, uz napomenu da su se aktivnosti dogodile kod kuće i da nisu rezultat bilo kakve vrste školskog ometanja.

Sada 19-godišnja Evans je kreirala Facebook grupu 2007 godine, da bi kritikovala svoju nastavnicu sa kojom je imala sukob, grupa se zvala "gospođa Sarah Phelps je najgora nastavnica koju sam ikada srela." Na zidu grupe, Evans je pozvala i druge učenike koji nisu voljeli gospođu Phelps da izraze svoja osećanja mržnje. Dva dana kasnije, Evans je odlućila da obriše svoju Facebook grupu.

Direktora škole, Peter Bayer, je ipak doznao za tu grupu i suspendovao je Evans zbog lošeg ponašanja. Evans je podnela tužbu protiv Bayer-a, tvrdeći da je to bila nenasilna, vanškolska aktivnost i da je kazna upropastila njen akademski ugled pozivajući se na povrede 1 i 14 amandmana. Evans je zatražila da joj se ukine suspenzija i da joj se nadoknadi kršenje njenih prava.

Na primer, nedavno je savezni sudija presudio da Pennsylvania-ska škola može da suspenduje dva učenika osmog razreda zbog stvaranja lažnog Myspace profile-a svog direktora koji ga prikazuje kao pedofila i seks zavisnika. Iako se većina ovih aktivnosti odvijaju kod kuće, sudije sve češće odlučuju da aktivnosti kvalifikuju kao "u školi", kada su meta drugi učenici ili nastavnici.