Prema nedavnoj studiji IDC-a, globalnog provajdera IT tržišta, svetska populacija mobilne radne snage će preći brojku od jedne milijarde do kraja ove godine. Do 2013, taj će broj narasti na skoro 1,2 milijarde ljudi, što predstavlja više od trećine radne snage u svetu.

IDC predviđa da će najznačajniji dobici biti u novim ekonomijama Azije / Pacifik. Pored Japana, gde je u toku snažan ekonomski oporavak, novi interes za objedinjene komunikacije i visoku tražnju fleksibilnosti i mobilnosti u radu, će dovesti do zdravog rasta u svim aspektima potrošnje.

Prema Sean Ryan, analitičaru firme Mobile Enterprise Software, postoji velika mogućnost radnika širom sveta za usvajanje različitih mobilnih tehnologija, čak i izvan SAD-a i Japan-a, gde je mobilnost radnog stanovništva dostigla svoj vrhunac. Još uvek postoje neke barijere da bi se dostigao potpuni prodor mobilnih rešenja za veliki broj radne populacije, ali potencijal tog tržišta je ogroman.

Ključni nalazi iz sveta mobilne radne snage u period 2009-2013 uključuju sledeće:

  • Sjedinjene Američke Države i Japan imaju najveći procenat mobilnih radnika. 72,2% Američkih radnika u 2008 su bili mobilni i ovaj procenat će narasti u 2013 do 75,5%, što predstavlja 119,7 miliona mobilnih radnika. Brojevi su podjednako visoki i za Japan, očekuje do 49.3 miliona mobilnih radnika u 2013, što predstavlja 74,5% od ukupne radne snage.
  • Azija / Pacifik (bez Japana) predstavljaju najveći ukupan broj mobilnih radnika u svetu, sa 546,4 miliona mobilnih radnika u 2008 sa rastom na 734,5 miliona ili 37,4% od ukupne radne snage u 2013.
  • Mobilna radna snaga Zapadne Evrope će brojati ukupno 129,5 miliona mobilnih radnika ili 50,3% od ukupne radne snage u 2013, nadmašujući sa tom brojkom SAD.
  • Ostatkom sveta, što znači Kanada, Latinska Amerika i zemlje Centralne i Istočne Evrope, Srednjeg Istoka i Afrike će dostići 153,2 miliona mobilnih radnika do 2013.
  • Do kraja 2013, Azija / Pacifik i Japan regiona će imati 62% mobilne radne snage u svetu, sa mnogo većim rastom od SAD.