Prema podacima iz Hitwise-a, analitičkog servisa, juče je objavljeno da je Facebook postao najveći website u SAD-u sa 7,07% prometa od ukupnog broja posjeta.

Google je na drugom mjestu sa 7,03%. Yahoo Mail je treći sa 3,8% i Yahoo četvrti je na 3.67% (nejasno je zašto oba Yahoo-a nisu sabrana, onda bi on bio prvi). YouTube je peti sa 2,14%.

Ovo je prvi put da je Hitwise imenovao Facebook kao najposjećeniju stranicu u SAD. Comscore još uvijek rangira Google na sa 81% populacije SAD-a a Facebook sa 53%.

hitwisefb1