youtube Korišćenjem MySpace CPM procenjivačem posete i YouTube procenjivačem posete stranicama, Mark Mahaney iz Citigroup-a je izračunao da je Google-ov video portal zaradio 727 miliona dolara 2009 godine i da će u 2010 godini zaraditi 945 miliona dolara.

Istraživanja koriste jednostavne pretpostavke da će se YouTube saobraćaj i ostvarivanje prihoda nastaviti širiti. Ono što je interesantno je procena da prihodi variraju, naprimer Credit Suisse je procenila da će YouTube doneti samo 240 miliona dolara prihoda za 2009 godinu. Tu takođe kažu da će troškovi YouTube iznositi 711 miliona dolara godišnje, i da će Google imati gubitak od 471 milion dolara.

Možda Google i jeste preplatio YouTube plativši oko 1 milijardu dolara 2006 godine, to samo mogu da urade velike kompanije kojih nema mnogo. Ali sada, kompanija je možda blizu da počine da vraća nešto od toga nazad, dok u isto vreme uživa ogromno vođstvo, sada sa mnogo puta većim tržištem online videa.

Izvršni direktor Google-a Eric Schmidt je rekao da bi YouTube ove godine trebao da počne da zarađuje.