facebook Još jedna zanimljiva slastica iz nedavno dobijenih brojeva o udjelu u tržištu pretrage je da Facebook postaje sve ozbiljniji igrač.

Prema Liz Gannes, analizi Comscore brojeva iz ožujka, Facebook je već prestigao AOL i sustiže ASK.

Liz je vršila procjenu udjela tvrtki na cijeli prostor SAD tržišta.

  • AOL: 2,5%
  • Facebook: 2,7%
  • Ask: 3,1%
  • Bing: 7,8%
  • Yahoo: 11,3%
  • Google: 59,7%

Za nekoliko mjeseci, Facebook će prestići i Ask i vjerojatno uhvatiti korak sa Bing-om. Kada se sve sabere, svi ne-Google igrači još uvijek imaju samo 27% tržišta. Google ima 60%. Dok je ostatak od 13% sitniji udjeli u tržištu koji će vjerojatno da nestanu i postanu vjerojatno dio Bing-a. Iznimka je moguća samo ako Apple učini neki veliki napredak na ovom polju.

Ako Bing kupi Facebook-ov posao za pretraživanje (plati Facebook-u veliki udio za svaki upiti da usluži rezultate) a Facebook-ov udio na tržištu nastavi da raste i dalje, moguće je onda da Bing zajedno ima 35% do 40% od tržišta pretraživanja. Microsoft-ova računica sa ovih 35% – 40% neće biti ništa u poređenju sa Google-om, iz razloga što će morati platiti većinu prihoda od tih 35% – 40% u ovom slučaju Facebook-u. No bez obzira na sve, Microsoft želi kontrolu tih upita, ali veliko je pitanje da li će Facebook pristati na posao.