facebook_logo Prema istraživanju Hitwise, Facebook je zasjenilo Amazon, Walmart, Netflix, pa čak i Google kao najviše korišten termin u Internet pretrazi za SAD korisnike.

U smislu prometa i prihoda, Facebook je nadmašio ostale socijalne mreže ostavljajući ih u prašini neko vrijeme. U smislu termina za pretragu, korisnici ga koriste da dodju na sajt ili da pronađu informacije. Prema Hitwise, Facebook kao pojam pretraživanje čini 2,8% od svih pretraživanja, dok MySpace računa na oko 1,1% od njih. YouTube i Twitter ne čine čak ni desetinu postotka pretraživanja.

Ono što čini ove rezultate tako fascinantnim je da mnogi korisnici još uvijek preferiraju pretragu za izraz "Facebook", a ne da direktno upišu "Facebook.com" adresu. Što to bi moglo značiti da je, čak i sa manje web-pismenih korisnika, Facebook još uvijek u značajnom porastu.

Također je zanimljivo napomenuti da je Hitwise uzeo u obzir više od 10.673 jedinstvenih varijacija na "Facebook" pojam u proteklih tjedan dana.