online-gambling-14Inicijativa pod nazivom “Sigurno kockanje” pozdravlja novu studiju koja projektuje regulaciju svih oblika Internet kockanja u SAD-u sa kojom bi se stvorilo i do 32.000 radnih mesta u nešto više od pet godina.

Studija, koju je sprovela firma H2, dovodi do toga da će regulacija svih oblika online kockanja generisati ukupne bruto rashode u iznosu od 94 milijardi dolara u pet godina i 57,5 milijardi dolara prihoda od poreza od projektovanog klađenja, otvoriti nova radna mesta i povećati rast pratećih poslova tokom istog perioda. Ranije prognoze su bile da će se 72 milijardi dolara prikupiti od taksi za dozvole i druge savezne i državne poreze u narednih deset godina, u uređenom okruženju bez sportskog klađenja.

Ovu analizu dodatno pojačava činjenica da će regulisanje legaliteta plaćati dividende ekonomiji. Sa nezaposlenosti blizu 10 odsto, ova studija šalje jasnu poruku političarima da je propis o Internet kockanju način stimulacije ekonomije, koji će kreirati blizu 32.000 novih radnih mesta i doneti milijarde novih ovoj vladi tako potrebnih prihoda.

rekao je Michael Waxman, portparol ove inicijative.

Očekuje se da će regulativa o Internet kockanju doneti benefite postojećim “fizičkim“ kazinima širom SAD-a. Pristup ovom novom tržištu kao izvor alternativnih prihoda za postojeća preduzeća je verovatno bio jedan od faktora koji je uticao da je Američka kockarska asocijacija prošlog meseca dala svoju podršku za regulativu Internet kockanja.