Nielsen Company je objavila izviještaj za ožujak 2010 godine, sa Top SAD pretraživačima.

clip_image001

Pretraga predstavlja ukupan broj upita provajderu. Primjer: 6,4 milijarde upita na Google Search, predstavlja 65,7 posto svih upita za pretraživanje provedeno tijekom datog vremenskog razdoblja.

Napomena: MegaView Pretraživanje podataka, uključuje ukupno pretraživanje, jedinstvenu pretragu, podjelu pretrage i sve ostale pretraživačke brojke, ali ne može biti poređeno sa rezultatima pretraživanja prije listopada 2009 godine, zbog nedavne promjene metodologije.