Kada šetate kroz Park City, Utah, i odlučite da skrenete da vidite kakav je to čudan zvuk videćete ovo:

road1

Ako mislite da treba da se okrenete i vratite nazad onda niste neustrašivi kao Lauren Rosenberg. Naoružana sa BlackBerry-jem i Google Maps, ona je hodala i nije mogla da veruje kada je Patrick Harwood udario u nju svojim autom. Rosenberg sada tuži i Harwood-a i Google.

Lauren Rosenberg i njeni advokati tuže Google zbog šetačkih upustava koja su "nepažljiva, bezobzirna i nemarna, pružajući nesigurne pravce kretanja."

Google Maps kaže da postoji žuti okvir koji se pojavljuje svaki put kada se zahteva upustvo za šetnju na njihovom sajtu: "Pravci za hodanje su u beta fazi. Budite oprezni, može biti da nedostaju trotoari ili pešačke staze."

Očigledno da to nije dovoljno. Na Rosenberg BlackBerry-ju je nedostajalo upozorenje na ovom pravcu tako da ona oseća da joj ovo daje pravo odštete od 10.000 dolara za medicinske troškove.