picture-2 Danas IBM isporučuje svoj prvi Aquasar superkompjuter, koji ima vodeno hlađenje, Švajcarskom tehnološkom institutu. Sistem treba 40% manje energije za pokretanje nego mašine koje se hlade vazduhom, a i hlađenje vodom može da se iskoristi za zagrevanje zgrade.

Sistem funkcioniše zahvaljujući mikro-kanalu tečnog hladnjaka koji je direktno vezan za processor. IBM navodi da je voda 4.000 puta efikasnija u uklanjanju toplote nego vazduh. U prošlosti, voda je često korišćena za hlađenje velikih računarskih sistema, a obično je ta voda čuvana na niskim temperaturama.

Zanimljivo je da je temperatura vode koja se koristi za hlađenje Aquasar sistema oko 60 stepeni. Ovo funkcioniše, jer je još uvek dovoljno hladna da rashladi processor i da ga drži ispod njihove maksimalne temperature od 85 stepeni. Voda izlazi iz sistema sa temperaturom od oko 65 stepeni a može se koristiti za zagrevanje zgrade u kojoj se nalazi.

IBM-ova tehnologija može da pomogne u smanjivanju troškova energije centara za obradu podataka, koji koriste i do 50% svoje energije za vazdušno hlađenje procesora kako bi se sprečilo njegovo prekomerno zagrevanje.