canesta-sensing-onlinetrziste Microsoft je kupio Canesta, proizvođača poluprovodničkih čipova koji su u stanju da osete kretnje i gestove u 3D. Ova tehnologija se može primeniti na sve, od Windowsa 8 kontrolora kretnje do Xbox Kinect uređaja.

Canesta je osnovana 1999 godine, specijalizovana je za 3D senzore koji pokreću "Prirodni korisnički interfejs". Prirodni korisnički interfejs (NUI) ne zahteva inpute kao što su miš ili tastatura za interakciju korisnika sa programom ili interfejsom, on dobija komande od prirodnih ljudskih pokreta. Izmišljeni interfejs korišćen 2002 godine u filmu Minority Report je najpoznatiji NUI u popularnoj kulturi, Microsoft u stvari poseduje dva popularna: Microsoft Surface i Xbox Kinect.

Finansijsijski detalji posla nisu objavljeni.

Ova kupovina je veoma bitna za Microsoft možda najviše zbog Canesta-ine intelektualne svojine a ne samo nastojanje da njena tehnologija donese prirodniji korisnički interfejs na Microsoft proizvode. Canesta je vlasnik 44 različita patenta za 3D osetljivu tehnologiju, algoritme za obradu i dizajn čipova.