nintendo3ds Nintendo 3DS je vrlo popularna ručna igraća konzola sa mogućnošću trodimenzionalnog prikaza , ali da li je bezbedna? Ne za decu mlađu od šest godina bez korišćenja posebnih naočala, navela je kompanija Nintendo.

Na svojoj japanskoj stranici Nintendo upozorava kako su oči dece mlađe od šest godina još u fazi razvoja, te da 3D prikaz može da omete njihov normalni razvoj. Nintendo če uključiti i postavljanje roditeljske zaštite koja bi mlađim igračima onemogućila pokretanje 3D režima rada, dok bi 2D prikaz mogao da ostane dostupan. Nintendo takođe savetuje i starijim igračima da naprave pauzu nakon 30 minuta igranja u 3D režimu rada, za razliku od jednog sata kod standardnog 2D prikaza. Takođe je savetuje da igrači odmah prekinu sa 3D prikazom ukoliko osete mučninu.

Nintendo 3DS će se prvo pojaviti u Japanu 26 februara 2011 godine a zatim u Severnoj Americi,Evropi i Australiji a cena će mu biti oko 300 dolara.