aprimo Teradata kupuje Cloud-baziranu marketinško automatizovanu software kompaniju Aprimo, za oko 525 miliona dolara.

Aprimo isporučuje paket integrisanih marketing aplikacija za više od 150 hiljada profesionalaca širom sveta, a takođe se navodi da više od 36 procenta Fortune 100 se oslanja na kompanijina rešenja za integrisani marketing menadžment.

Teradata kupuje Aprimo kompaniju kako bi proširila svoju poslovnu i analitičku ponudu i kako bi povećala svoje mogućnosti pružanja integrisanih marketing menadžment rešenja svojim klijentima i pomogla im u unapređenju i optimizaciji marketing performansi.

Aprimo će biti integrisan u Teradata operacije ali će nastaviti da na tržištu nudi svoje proizvode i usluge pod imenom Aprimo. Nakon što se akvizicije završi, Aprimo će podržati Teradata-inu strategiju vezanu za analitičke i poslovne aplikacije, uključujući razvoj, marketing, prodaju i usluge.

Završetak ove transakcije, koja je predmet važećih regulatornih dozvola i drugih uobičajenih završnih uslova, očekuje se u prvom kvartalu 2011 godine.