youtubehorn Više od 35 sati video sadržaja se postavi na YouTube svake minute. To znači da se 2100 sati video sadržaja učita svaki sat, odnosno 50400 sati sadržaja dnevno. Kako se izdići pored ovolikog broja videa, kako doći do gledatelja?

Dakle, prvo morate da naučite kako da optimizirate svoj video za YouTube.

Odaberite relevantne ključne riječi
Prvi korak u ovom procesu jeste da razmišljate o riječima koje bi korisnici mogli da ukucaju u YouTube pretragu kako bi pronašli vaš video. Odabir relevantnih ključnih riječi može vam pomoći u boljem rangiranju vašeg video sadržaj. 

Možete koristiti YouTube keyword tool kako biste dobili nove ideje za odabir ključnih riječi. On vam daje nekoliko mogućnosti. Možete unijeti nekoliko opisnih riječi ili izraza, ili možete upisati YouTube video ID ili URL stranice. Rezultati mogu biti prilagođeni za više od 40 jezika i 230 zemalja.

Osim toga, YouTube alat za ključne riječi vam omogućuje da odaberete demografiju koju želite ciljati. To uključuje pol, dob, zemalju i zainteresiranost korisnika.
Korisnici koji pretražuju video sadržaj, nisu toliko zainteresirani za kupovinu na YouTube. Oni su u potrazi za njima interesantnim temama, pa stoga treba da pazite da odabir vaših ključne riječi bude u skladu sa:

  • Imenom (poznate osobe)
  • Naslovom (filmovi, emisije)
  • Citati
  • Objekti u video (automobili, itd.)
  • Emocije (smiješno)

Pri odabiru ključnih riječi, osvrnite se i na aktualne trendove što se tiče online videa kao i na trendove na YouTube-u (politika, trač, životinje i ostalo).

Optimiziranje Video Title-a
Drugi korak je taj da vaši naslovi, opisi videa i tag-ovi uključuju vaše ključne riječi. To pomaže da vaš video bude prikazan u rezultatima YouTube pretrage.
Vaš video naslov može biti do 100 znakova, uključujući razmake između riječi.

Važno je da znate da ne postoji algoritmi za duhovitost, ironiju, humor i stilsko pisanje pa iz tog razloga naslov treba da bude dovoljno jednostavan kako bi bio ispravno indeksiran i da sadrži ključne riječi koje se odnose na poruku vašeg videa.

Ako želite da uključite i ime vašeg branda u naslov, on bi trebao da se nalazi na kraju, iza ključnih reči i fraza. To se radi iz razloga što naziv vašeg Brenda sigurno nema toliku konkurenciju kao ostale ključne riječi, pa se stona one nalaze ispred kako bi vam pomogle da se vaš video što bolje pozicionira u rezultatima YouTube pretrage.

Opis vašeg videa treba da bude što detaljniji. On može da sadrži do 5000 znakova, uključujući razmake. To znači da svoj video opis može imati i do 800 riječi. U opisu vašeg videa, jako je korisno da uključite URL-ove, sa http://, na druge video zapise, playlist-e, ili vaše web stranice. To će se pretvoriti u URL-ove u hipervezu.

Optimizirajte Tag-ove
Vaši tag-ovi također trebaju da budu što detaljniji a za to možete da koristite 120 znakova. Tag-ovi mogu da uključuju vaš brand, grad, temu i ostalo.