microsoft Kompanija Microsoft je uspela da kupi 666.624 IP adrese u stečajnom postupku kanadske kompanije Nortel, za 7,5 miliona dolara. Tačan spisak još uvek nije dostupan.

Kompanija Nortel, Kanadski proizvođač telekomunikacione opreme, koja je podnela zahtev za stečaj u 2009 godini, uspela je u nastojanjima da ono što poseduje kao što je IPv4 adresni blok i ostala sredstva koja mogu da se prodaju, prodati kako bi se se sa dobijenim novcem namirili njeni poverioci.

U Dow Jones Daily Bankruptcy Report od 23. marta, se navodi da je kompanija Nortel svoj adresni blok od 666.624 IPv4 prodala za 7,5 miliona dolara, što je cena od 11.25 dolara po IP adresi. Kupac adresa je kompanija Microsoft a više informacija se nalazi u podnesku kompanije Nortel stečajnom sudu Delware.

Bilo je dosta rasprave o tome da li je ovaj potez Microsoft-a dozvoljen ili ne, i koje su moguće implikacije koje on proizvodi. Da li je ovo prvi od mnogih takvih poteza, s obzirom da je sve manje IPv4 adresnog prostora koji je ostao slobodan. Mnogi su očekivanja da će ARIN da se umeša u ovaj posao i da će prodaje biti blokirana. Nakon svega, postavlja je jedno vrlo zanimljivo pitanje, da li će to cena IPv4s adresa sada biti skuplja ili jeftinija. Takođe, tu je i pitanje, šta kompanija Microsoft planira da uradi sa tim adresama?