Postoje mnogo modela i pristupa koji vam pomažu da izgradite i iskoristite svoje prisustvo na socijalnim mrežama, privućete kupce i promovirate svoj sadržaj. Uglavnom, sve se svodi na osnove, tako da četiri osnovna elementa socijalnog SEO (optimiziranje za Internet tražilice) mogu pomoći poslovanjima da mnogo smislenije započnu svoj put ka produktivnosti na socijalnim mrežama. Četiri osnovna elementa su slušanje, sadržaj, socijaliziranje i mjerenje.

Bilo koji socijal-medijski marketing napori bi trebali početi sa nekom vrstom programa slušanja, osluškivanja. To znači korištenje alata za praćenje socijalnih medija, za prikupljanje, sortiranje i upravljanje društvenim sadržajem u skladu sa temama koje se nadziru. Sadržaj je ljepilo koje privlači tražilice a također je i krucijalni dio sustava iskustva socijalnog dijeljenja u okviru društvenih medija. Govoreći o dijeljenja, druženje sa drugim istomišljenicima može dobro da se uklopi u interakciju branda dok god je potrebama kupca pomirljiva sa poslovnim ciljevima. Uspješni napori se mogu i trebaju mjeriti, i to treba raditi na različite načine. Mjerenje opravdava ciljeve pa je važno prepoznati pravu web analitiku i alat za praćenje u realnom vremenu.

Evo još nekoliko pojedinosti o svakom ovom elementu koji bi trebali da vas ohrabre da razmišljate o tome kako vaše poslovanje marketinški nastupa na socijalnim medijima.

Slušanje, osluškivanje razgovora na društvenim medijima

Za početak socijal-medijskog marketinga i optimizacije napora bitno je korištenje alata za monitoring (slušanje). Poslovanja se trude da razumiju gdje se to socijalni web uklapa u njihove online marketinške strategije, pa se stoga alat za monitoring treba odmah implementirati. Prikupljanje podataka sa društvenih mreža, njihovo organiziranje i upravljanje je veoma bitno za ulazak u samo konverzaciju koja pruža velike marketinške mogućnosti u današnjem Internet okruženju. Iako postoje mnoge stvari koje možete čuti na društvenim medijima, treba da se usredotočite na četiri ključna elementa potrebna za socijalni SEO uspjeh:

  • Socijalni Kanali – Koja su to društvena odredišta koja posjećuju vaši klijenti? Da li su to društvene mreže poput Facebook-a, LinkedIn-a Ili Twitter-a? Što je sa sajtovima za djeljenje kao što su Flickr i YouTube ili pak forumima i blogovima? Monitoring društvenih medija će vam pomoći da odlučite koje su to socijalni kanali sa kojima bi trebali početi testiranje i na koje bi se treali uključiti radi sudjelovanja, umrežavanja i promocije. Na primjer, zašto se truditi oko pravljenja video sadržaj za YouTube, ako većina vaših klijenata trošiti svoje vrijeme na Twitter-u?
  • Ključne Riječi – Dobri alati za monitoring društvenih medija analiziraju tag-ove, komentare, anchor tekst i druge oblike teksta kako bi identificirati ključne riječi povezane sa temom za praćenje. Uvid u ključne riječi može vam pomoći u identificiranju tema od interesa, kako se one pojavljuju, ​​i utjecati na odluke koje se tiču strategije sadržaja, kao i optimizacije za društvene medije. Socijalni razgovori utječu na ponašanje u pretraživanju, i ako možete identificirati relevantne pojmove koji se javljaju kao popularni na društvenim mrežama, pa zašto to ne iskoristiti i ne napraviti i optimizirati sadržaj oko takvih tema, tako da budu jednostavni za pronalazak preko pretraživača?
  • Korisnici sa velikim Utjecajem na druge – Program za monitoring će vam pomoći u identificiranju utjecajnih korisnika unutar teme koju pratite omogućavajći vam da vidite prioritete sa kojima bi trebalo da se povežete. Na taj način dolazite u poziciju da mnogo lakše utječete na sam ishod vaših napora na društvenoj mreži. Znaći, ako možete pružiti neku vrijednost utjecajnim korisnicima i njihovovoj mreži, to bi svakako onda rezultiralo povećanjem dosega i važnosti vaših poruka i sadržaja.
  • SERP – Alati za monitoring društvenih medija ne prate stranice sa rezultatima pretrage i to je razlog zašto vi to treba da radite. Važno je da pratite rezultate pretraživanja za ključne pojmove koji su relevantni za vaše poslovanje i da prepoznate koji su to socijalni izvori uključeni. Ako Google u rezultatima pretraživanja, za neku za vas bitnu ključnu riječ, na prvom mjestu prikazuje neki blog, onda bi moglo biti najlakše da postavite komentar na taj blog, sa povratnim linkom na vaš sajt, i tako se još efikasnije pokažete tražilicama.

Sadržaj

Jedno od područja u online marketingu koje bilježi najveći rasta su poslovni stvaranja, optimiziranja i promicanja sadržaja. Brandovi postaju izdavači sadržaja, što zapravo i nije novo, ali postaje sve češće. Veliki brandovi su godinama financirali TV emisije, radio mreže i druge oblike oglašavanja sadržaja međutim, jednostavnost online objavljivanja pruža mnoge mogućnosti za poslovanja, da se putem svog sadržaja bolje povežu sa potrošačima.

Više nije dovoljno samo puko objavljivanje informacija o značajkama i prednostima proizvoda i usluga, današnji kupci žele više. Marketeri treba da razmisle i kreiraju strategiju za marketing sadržaja. Analizirajte mogućnosti za objavljivanje sadržaja kao što su web stranice, slike, video, audio i tipovi datoteka kao što su HTML, PDF, MS Office dokumenta, Structured Data Feeds i RSS, i procijenite što je to što se može promovirati putem društvenih kanala i biti rangiran u rezultatima pretraživanja.

Ako se sadržaj može pretraživati onda se ​​može i optimizirati pa tako i sinkronizirati sa socijalnim umrežavanjem u učinkovitoj promociji koja na kraju dovodi do mnogo bolje vidljivosti pretraživanja. To je bit socijalnog SEO.

Socijaliziranje

Sa uvidom u odgovarajući društveno medijski kanal, uticajnim korisnicima i spremnom kvalitetnom optimiziranom strategijom marketinga sadržaja, važno je imati i plan o tome kako se povezati sa zajednicama u kojima vaši potrošači troše svoje vrijeme. Tri ključna dijela za socijaliiranje vaših marketinških napora uključuju:

  • Potrošači – Istražite što vaši potrošači rade na društvenim mrežama, kakve su njihove sklonosti za konzumiranje i dijeljenje sadržaja. Što jeto što utječena njik kada je u pitanju dijeljenje sadržaja i kupovina?
  • Širenje Mreže – Marketeri vrlo često zaboravljaju da posvete vrijeme na širenje svoje mreže. Neki pokušavaju sa kupovinom prijatelja ili sa ponovljanjm poticaja, ali ono što je potrebno jeste redovito provodite neko vrijeme na širenju svoje mreže. To znači, nekih 30-tak minuta svaki dan na komentiranje, prijateljsko ćaskanje, praćenje, Like i svakodnevno ažuriranje.
  • Promicanje – Planirajte razvojni ciklus socijalne interakcije koja uzima u obzir potrebe potrošača zajedno sa poslovnim ciljevima u svojoj strategiji marketinga sadržaja. Širite mrežu na kojoj ćete moći promovirati optimiziran sadržaj. Ciklus društvene participacije počinje sa stvaranjem i promicanjem optimiziranog sadržaj i ostalih stvari poput slika i videa. Takav sadržaj biva primijećen, dijeljen i Like, što povećava svijest o vašem poslovanju. Povećanje izloženosti privlači više pretplatnika, obožavatelja, prijatelja, sljedbenika i linkova. Povećanje broja linkova, socijalne izloženost i socijalnih signala povećava pretraživanje i promet na vaš sajt.

Mjerenje

Uspjeh dolazi u mnogim oblicima a sa socijal-medijskim marketingom i socijalnim SEO, to je kombinacija socijal-medijskog monitoringa i web analitike koja pruža najveću vrijednost koja rezultira neko vrstom akcije (kupovina, klik. itd.). Alati za monitoring društvenih medija nisu učinkoviti samo za početno slušanje već i da za utvrđivanje socijalnog učinaka vašeg optimiziranog sadržaja na sajtovima za društveno umrežavanje. Iskoristite monitoring i analitiku za pripremanje budućeg sadržaja, optimiziranje ključnih riječi i društvenu promociju, kako bi bili korak ispred konkurencije ali i da bi se efikasnije povezali sa svojim potrošačima.