ciaAmerička CIA obavjestila je proizvođače softvera da planira da revolucionira način na koji posluje s njima kako bi mogli da držeko korak sa tempom kojim tehnologija napreduje.

Umjesto dosadašnjeg tradicionalnog načina poznatog kao “enterprise licensing agreements”, CIA želi kupovati softverske usluge na “metered”, mjerenoj, pay-as-you-go osnovi.

CIA je navela model Amazon-a kao veoma uspješan model koji bi se mogao primjeniti i u njihovom slučaju, naglašavajući da Amazon ima ogroman inventar ali je plaćanje po stavkama.

Stari način ugovaranja kupovanja softvera onemogućuje fleksibilnost koja utiče na to da CIA propušta priliku da iskoristiti mogućnosti brzog djelovanje, redovno kasneći za novim tehnologijama.

Obavještajni analitičari koristiti programe iz tvrtki kao što su Oracle Corp, SAP AG i Hewlett Packard Co sa kojima prosijavaju ogromne skupove podataka kako bi mogli pratiti sve potencijalno rizične i opasne elemente koje njihova nadležnost pokriva.

Reginald Brothers, zamjenik pomoćnika Ministra Obrane zadužen za istraživanje, također je izjavio da postojeći softverski alati za analizu podataka, upravljanje i interakciju ne mogu da obrade tu ogromnu količinu informacija koje Američki Vojska prikuplja na razne načine navodeći da je potreba da se drugačije riješava pitanje softverskih rječenja koje koriste vladine službe i agencije kako bi svoj posao mogli da obavljaju što kvalitetnije.