Za poslednjih 20 godina, Adobe Photoshop je omogućio svoJim korisnicima da pomere granice vizuelnog doživljaJa. Od njegovog nastanka, kao projekat od strane diplomiranih studenata inženjerstva, evoluirao je u naJkorišteniJi kreativni proizvod u svetu i vršio dubok uticaJ na način izgleda fotografija i grafika. Svaki dan, korisnici koriste Photoshop da organizuju, usavrše, manipulišu, i prikažu digitalne fotografije -često na načine na koje do sada nikada nismo imali priliku da vidimo.

Photoshop verzije su uvek bile vođene inovacijama. Kao rezultat toga, Photoshop Je postao veoma zahtjevna i širokospektralna aplikacija koja može da prihvati veliki broJ kliJenata koJi koriste slike za komunikaciJu i pomogne im da vizualizuju ono što imaju na umu. Kao glavni alat grafičkih dizajnera,  koji su bili među naJranijim korisnicima, vremenom su se pridružili web dizaJneri i video profesionalci, obični kućni korisnici i, naravno, profesionalni fotografa. Danas, Photoshop koriste novu generacije 3D umetnika, kao i lekari, arhitekte, inženjeri, naučnici i mnogi drugi profesionalci koji uz pomoć Photoshopa pronalaze dodatne načine a svoje ideje vizualizuju i na neki način prenesu u život.

Danas je Photoshop svakako pojam za digitalni standard i digitalnu obradu, te tih dvadeset godina razvoja je definitivno omogućilo i komaniji Adobe dogoročan prosperitet i slavu kao i korisnicima koji su uveliko unapredili sopstveno digitalno izražavanje. Na kraju, ništa drugo nego  – Hvala ti Photoshop!