Google obustavlja podršku za IE6 i konačno stavlja tačku na I besmrtnom IE6 browseru, kao što su obrazložili u svojoj jučerašnjoj izjavi:

U cilju daljeg poboljšanja naših proizvoda i isporuke sofisticiranijih karakteristika i performansi sopstvenih aplikacija, mi smo obezbedili neke od naJnoviJih poboljšanja u web browser tehnologiJi. Ovo uključuJe i brže obrade Javascripta i uključivanje novih standarda kao što su HTML5. Kao rezultat toga, tokom 2010, prinuđeni smo da ukinemo podršku za Microsoft Internet Explorer 6.0, kao i drugih stariJih pregledače koJi nemaju podršku za novije tehnologije.

Od 1.marta 2010 planirano je da počne ukidanje podrške ovih stariJih pregledača na Google Apps i Google Sites. Nakon toga, određene funkcionalnosti u okviru ovih aplikaciJe mogu imati veće latenciJe i ne mogu ispravno funkcionisati u tim stariJim pretraživačima. KasniJe tokom 2010, mi ćemo početi da prekidamo fazu podrške i za Gmail i Google Calendar. Google Apps će nastaviti da podržava program Internet Eksplorer 7.0 i noviJe, Firefoks 3.0 i više, Chrome 4.0 i više, i Safari 3.0 i noviJe.