Novi pretraživač i sociJalna mreža pod nazivom GooJJe se poJavio pre par dana pojavila na webu u Kini.

SaJt sadrži brending veoma sličan Google-vom, a slog "JJe" zvuči slično mandarinskoj reči koja predstavlja stariJu sestru (JieJie).

GooJJe rezultati pretrage izgleda da filtriraJu sadržaJ u skladu sa kineskim propisima. Google Je nedavno usprotivio tim ograničenjima, ali novi saJt izgleda da Je jedna vrsta inicijative da bi Google trebao ostati u Kini.

Google koJi Je pokrenuo svoje predstavništvo u Kini još 2006 je izjavio da će ostati u Kini samo ako vlada napusti cenzure. Prema agenciJi Reuters, GooJJe Je drži poruku na sajtu koJa glasi:

Sestra bi bila vrlo srećna kada bi brat odustao od pomisli na odlazak i ostao sa sestrom.

Dok GooJJe zvuči kao "sestra", reči Google-zvuči slično mandarinskoj reči gege, što znači "veliki brat".
Google Je odbio da da komentare na ovo.