Niko ne može poraziti IBM po broju prijavljenih patenata. Big Blue već 17 godina za redom prijavljuje više patenata nego bilo koJa druga kompanija. Broj prjaljvenih patenata IBM-a je veći od broJa ukupnih patenata dodeljenih prošle godine, Microsoft-u, Heulett-Packard-u, Oracle-u, Apple-u i Google-u. IBMsada pokriva više od 40.000 pronalazaka za sve, od mikroprocesora za video igrice za brisanje pisanje i čitanje CD-ova.

Ipak, istraživanje sprovedeno za Blumberg BusinessWeek strane jedne čikaške kompanije za intelektualne svoJine, zaključuJe da Je IBM-ova zbirka patenata tokom poslednjih pet godina samo osmi po vrijednosti. Brojh jedan Je Microsoft, koJe su rangiran kao treći, sa 2.906 patenata izdatih prošle godine.