Na tržištu cloud computing-a Google predstavlja lidera, te pokriva veliki dio američkog tržišta čak i odredjene državne i gradske institucije (grad Los Angeles). Tržišna ponuda kvalitetnih online aplikacija za razmjenu poruka i kolaboraciju je ograničena. U trci za velikim klijentima IBM je ostvario značajan pomak sa svojim LotusLive jer je preuzeo Panasonic koji je do sada bio na Microsoft Exchange paketu.

Više od 150.000 radnika japanskog elektronskog giganta će koristiti IBM za e-mail korespodencije, web-konferencije, društveno umrežavanje, dijeljenje datoteka, instant poruke i project management aplikacije.

LotusLive iNotes hosting e-mail aplikacije nosi trošak od 3 dolara po korisniku na mjesečnoj bazi, iako će se cijene paketa razlikovati od je dne do druge grupe zaposlenih.

Na primjer, Panasonic će imati veći trošak za radnike koji koriste iNotes uz LotusLive's Web-konferencije i aplikacije za dijeljenje datoteka. Mjesečna tarifa po zaposleniku mogla bi se kretati oko $50, iako po nekim preliminarnim proračunima trošak bi trebao da bude između 5 i 15 dolara po zaposleniku.

Tokom 2009, LotusLive je pridobio i dosta malih i srednjih preduzeća, te ukupno za te usluge profitirao sa 18 miliona mesta širom sveta. Ovo uključuJe korisnike TraJkovskog i Partneri Konsalting u Skoplju, MakedoniJa, Collaboration Matters Limited u VelikoJ BritaniJi, te holandski RealConnections,

LotusLive je sada dostupan na različitim jezicima kao što su brazilski, portugalski, francuski, nemački, italiJanski, Japanski, koreJski, poJednostavljeni kineski, tradicionalni kineski i španski.