Potparol Ministarstva spoljnih poslova Kine ĐiJang Ju Je u Pekingu prvi odgovor na pretnju Google da se zaustavi filtriranje sadržaJa u Kini.

Ms Jiang, rekao Je Internet bio "otvoren" u Kini. Google Je obJavio da Je više ne želi da cenzuriše svoJe kineski pretraživač – google.cn, te da ukoliko ne dobije odobrenje postoji velika vjerovatnoća da će napustiti poslovanje u Kini.

Na redovnom brifingu Ministarstva inostranih poslopva, gospođa ĐiJang Je rekla:

Kina kao i druge zemlje upravlja internetom u skladu sa zakonom. Kineski internet Je otvoren i kineska vlada podstiče razvoJ interneta.

Ona Je odgovaraJući na pitanje novinara o Google-u i SAD brige o poslovnom okruženju u svetlu priJavljenih Google saJber-napada još naglasila:

Kineski zakon zabranjuje bilo koJi oblik hakerske aktivnosti!