YouMe je lansirao novu uslugu koja treba da predstavlja novu generaciju gaminga. Radi se o kontroliranju stvarnih ljudi u stvarnom vremenu (real-time real-character gaming).

Osnivač Dominic Holland (čovjek koji se inače bavi prodajom Facebook FanPages-a and koji se nikada nije bojao skandala) tvrdi da je YouMe u razvoju još od rujna 2008, te je privatna alfa verzija uspješno testirana od kraja 2009. Puštanje javne beta YouMe verzije je zakazano za sredinu 2010.

Kako ustvari YouMe radi. YouMe omogućava pretplatnicima u stvarnom svijetu da u realnom vremenu upravljaju ljudima putem zahtjeva dostavljenih na mobilni telefon koji za njih trebaju obaviti ili uskratiti određenu uslugu. Korisnici koji šalju zahtjeve su poznati kao "You" korisnici. Svaki od korisnika koji obavlja zahtjeve su "Me" korisnici. Oni su opremljeni sa live-streaming video i audio opremom za snimanje.
You korisnici zadaju određenu akciju ili set akcija koji treba biti izvršen i postave cijenu na tu akciju.

“Me” korisnik se isplaćuje u određenom postotku za svaki zahtjev, dok You korisnik takođe plaća određenu članarinu kako bi dobio pristup na video/audio feed me korisnika. Plaćanje će se vršiti putem Youme brendirane debitne kartice. Ovo bi se također trebalo koristiti za instant isplatu ako You korisnik u zahtjev planira potrošiti određeni novac kako bi Me korisnika mogao automatski koristiti taj novac. Što se tiče hardvera koje će izvršiti Me korisnici, YouMe planira osigurati opremu za Me korsinike sa jednokratnom uplatom, koju će onda moći konstantno koristiti.

Postoji još pravnih pitanja i regulacija koje moramo riješiti prije puštanja u javnost, iako općenito govoreći jedini zahtjevi koji nisu dopušteni su one koje bi uzrokovali kršenje zakona, stavljanje sebe ili drugih osoba u životnu opasnost, ili upuštanja u seksualne aktivnosti.

izjavio je Holland

Ovo je vrlo interesantan poduhvat koji bi mogao pomoći i tržištu rada. Projekat je baziran samo na teritoriji SAD-a, ali svakako ukoliko se pokaže dobrim, ovaj servis bi mogao da se proširi i širom svijeta, kao i klonovi istog.