v_1264628780_apple-ipad480 U samo 2 sata prodano 51.000 iPad-ova. Ako ste ikada sumnjali u posvećenost Apple fanova, ove brojke bi vam trebale razbiti svaku nedoumicu.

51.000 narudžbi u dva sata, izjavio je Victor Castroll. On je analitičar Valcent Financial Group i član AAPL Sanity, koji je kao bloger-analitičar, koji sebe naziva deagol, pratio brojeve narudžbi.

Upravo sam kupio dva iPad-a, 30 minuta od starta prodaje. Broj narudžbe je 10.000. Pretpostavljajući da su sekvencijalne, može se pretpostaviti da Apple prodaje 20.000 iPad-ova na sat,

rekao je bloger Andrew Erlichson.

Ove brojke ne ukljućuju višestruke narudžbe iPad-a (mogu se naručiti samo dva). To također ne uključuje bilo kakve rezervacije koje treba podići u lokalnoj trgovini (ne daje se broj narudžbe niti bilo kakve informacije o plaćanju).

Ipak, sa sigurnošću se može reći da se većina narudžbi preko Apple Online Store odnosi na iPad,

Dakle, procijenili smo da je Apple već prodao oko 90.000 danas, ne uključujući prodaju u Apple trgovinama,

rekao je Victor Castroll.

Osim toga, Deagol je ponudio više informacija o iPad prodaji,

Prosječna dnevna prodaja od 16 siječnja do 5 ožujaka bila je oko 16 tisuća. Od 5 ožujka pa do danas bila je je oko 14,5 tisuća dnevno.