Ugovor o distribuciji koji je doneo mnogo e-knjiga u katalog Scribd-a, indi izdavač Author Solutions (ASI) je potpisao sličan sporazum sa knjižarama Barns & Noble.

Uslovi sporazuma uključuju da e-knjige novijih naslova objavljena od strane AuthorHouse, iUniverse, Trafford Publishing, i Xlibris, budu dostupne i za kupovinu preko Barns & Noble sajta i njegovog Nook e-book čitača.

21246_nook_spring_f1

Slično kao i u dogovoru sa Scribd-om, podrazumevana cena će biti 9.99 dolara za svaki naslov, ali svaki autor može da postavi svoj cenu.

Distribucija e-knjiga putem www.bn.com i Nook-a je besplatna za sve nove crno-bele ASI naslove.