photo_verybig_110130 Čini se da vreme kada ćemo plaćati da pročitamo opšte vesti na webu dolazi pre nego što smo mislili, možda već u junu i to za čitaoce Britanskog Times-a.

News International, Britanski deo News Corp. Rupert Mardok-a, saopštio je u petak da su dve njegove novine, The Times i The Sunday Times iz Londona pripremljene da počnu da naplaćuju čitaocima koji koriste njihov sajt i to već u junu.

Dva lista su ponudili svoj sadržaj na sajtu pod nazivom Times Online. Prema novom planu, međutim, News International će uvesti nove zasebne stranice za svaku od publikacija u maju.

Ponuda će biti, 1 funta za dnevni pristup, ili 2 funte za čitavu nedelju. Ovi troškovi pristupa će važiti za oba sajta, mada će oni biti besplatni dok traje probni period.

The Wall Street Journal, vlasništvo News Corp. od 2007 godine, već naplaćuje svoje usluge i prošli su mnogo bolje nego neki od štampanih medija nakon recesije. The Financial Times and Newsday takođe naplaćuju pristup a The New York Times ima planove da uradi to isto.

U međuvremenu, Rupert Murdok nastavlja da pokazuje prstom na Google, zbog lišavanja prihoda tako što dopuštaju da se novinski članci pretražuju besplatno. On planira da izvrši pritisak tužbom protiv giganta za pretragu ako pregovori oko indeksiranja i sadržaja vesti ne uspeju.