facebook Ako su neke nove procene tačne, Facebook bi mogao napraviti od 1 milijarde dolara do 1.1 milijardi dolara prihoda ove godine, što je veliki porast u odnosu na 700 miliona dolara koliko se procenjuje da je Facebook zaradio prošle godine.

Facebook kao privatna firma, nema obavezu da javno objavi svoje prihode, profit i troškove.

Inside Facebook, koji je do sada pružio najjasniju sliku Facebook finansija, naveo je procenjene prihode u četiri ključne oblasti u 2009 godini a to je oglašavanje brendova, Microsoft oglasi, oglašavanje virtuelnih dobara i oglašavanje po učinku.

Najveći prihod je donelo oglašavanje po učinku, čak više od 50 posto Facebook prihoda, oko 350 miliona dolara u 2009. Sledeće je bilo, reklamiranje brandova, čiji obračun je oko 225 miliona dolara prihoda. Oglašavanje Microsoft proizvoda doneo je 50 miliona dolara, a prihod od virtuelnih dobara je samo 10 miliona dolara.

Ono što može biti interesantno su procene prihoda za 2010. Facebook poboljšava efikasnost algoritma za oglašavanje, zapošljava više radnika da se nose sa brendovima, i gura Facebook Credits, kao platformu za plaćanje gde namerava da profitira 30% od svake transakcije. Svi ti faktori zajedno daju mogućnost Facebook-u da pređe cifru od 1 milijardu dolara u 2010 godini.

Facebook ubrzano raste, imao je 400 miliona korisnika prošlog meseca ali još je dug put pre nego što stigne do nivoa profitabilnosti svojih protivnika a naročito Google-a.