Fiverr je tržište za trgovinu usluga po cijeni od 5 dolara, zapravo možete prodati ili kupiti usluge za 5 dolara. Cijene usluga su fiksne, 5 dolara! Kupac može naručiti uslugu koju je dužan platiti unaprijed. Fiverr uzima proviziju od 1 dolar.

Usluge su tipa, od instaliranja WordPress do pisanja romantičnih soneta. Zadaci su podijeljeni u kategorije, uključujući, Funny i bizarno, socijalni marketing, izrada grafika, pisanje, tehnologije, poslovanja, neke čunde stvari i programiranje.

Ideja je na neki način briljantana i zabavna. Ne postoji nikakvo jamstvo da će usluga koju unajmite biti urađena ali gubitak je podnošljiv, 5 dolara. Fiverr će objaviti povratne informacije o ljudima koji su obavljali poslove tako da će svatko moći da vidi te informacije prije nego netkog unajmi.