Google Maps je dodao podatke o biciklističkim stazama za područje SAD-a.

Željeli smo uključiti što više podataka o biciklističkim stazama, osigurati učinkovitu rutu, omogućavajući biciklistima da mogu da prilagode svoje putovanje korištenjem biciklističkih staza, izračunati pristupačne rute radi izbjegavanja velikih brežuljaka i uz sve to prilagoditi izgled biciklističke karte kako bi potaknuti ljude da što više koriste svoje bicikle,

rekli su u Google Maps.

Dobra stvar je recimo u tome, da ako idete biciklom na posao, možda želite voziti manje, skratiti put, brže stići, biciklističke upute vam mogu u tome pomoći, da pronađete prikladan i efikasan put biciklističkih staza ili staza bez brežuljaka. Da biste pronašli biciklističke smjerove u pretrazi, odaberite "Bicycling" iz padajućeg izbornika.

bd1

Također su dodate i informacije o biciklističkim stazama i preporučenim putevima na karti. Naprimjer kada ste zumirali grad, kliknite na "Opcije", gumb na vrhu karte za uključivanje "Biciklizam" i vidjet ćete tri tipa linija koje se pojavljuju na karti:

  • Tamno zelena označava samo biciklističku stazu,
  • Svijetlo zelena označava biciklističku stazu duž ceste.
  • Isprekidana zelena označava cestu koja je označena kao preferirana za biciklizam, ali bez posvećene staze.

bd3

Google Maps zahvaljujući partnerstvu s Rails-to-Trails Conservancy, sada ima više od 12.000 kilometara biciklističkih staza navedenih direktno u karti, za 150 gradova u cijeloj zemlji.

bd2

Mi ćemo nastaviti dodavati informacije o novim stazama i truditi se da potaknemo vozače da i oni pošalju komentare (jer je ovo još u beta verziji) i informacije o rutama informacije preko alata "Report Problem". Kada Map Maker bude dostupan u SAD-u, svi vozači će moći direktno doprinijeti svojim znanjem o lokalnim stazama, biciklističkim stazama i predloženim rutama,

rekli su u Google Maps.