Do 2005, SAD je bila rangirana kao najumreženija zemlja na svetu po Svetskom ekonomskom forumu Global Information Technology Report. Ovaj izveštaj, koji daje opsežne analize ekonomija i mrežne infrastrukture u 133 zemlje je sada premestio SAD na peto mesto, a Švedsku na prvo, dok ih sledi Singapur, Danska i Švajcarska. Što se tiče usvajanja širokopojasne tehnologije, SAD su na 22. mestu u svetu.

networked_readiness_index_2010

Kao što se u izveštaju napominje, SAD i dalje ima okruženje koje je veoma pogodno za informacione i komunikacione tehnologije. SAD je i dalje na prvom mestu kada je u pitanju IT upotreba u poslovanju, a četvrta za IT upotrebe u vladi. Na individualnom nivou, međutim, SAD zaostaje za mnogim drugim zemljama, relativno mali broj broadband pretplatnika (22 u svetu po broju pretplatnika). Autori izveštaja na bazi procena na podacima iz 2008 godine, i prema nekim podacima koje smo videli ranije ove godine, penetracija širokopojasne tehnologije u SAD-u je u stvari u padu u 2009 godini.

Što se tiče našeg regiona, Bosna i Hercegovina je pala na 110 poziciju, Srbija i dalje na 84 poziciji kao i prošle godine, Hrvatska je pala za dva mesta u odnosu na prošlu godinu tako da je sada na 51 mestu, dok je Slovenija i dalje najnaprednija i nalazi se na 31 poziciji. Nadamo se da će ulaskom u EU, Hrvatska i Srbija popraviti svoj plasman, kao i Bosna i Hercegovina koja je daleko u najlošijoj situaciji.

Kina, koja bila rangirana skoro na dnu godišnjeg izveštaja rang liste za 2002 godinu (64 od 74 zemlje) sada je napredovala na 37. mesto (od 133 zemlje). Indija, takođe, nastavlja da se penje, po rang listi Svetskog ekonomskog foruma sada je napredovala na 43. mesto.