alg_ipad Neki kupci iPad-a koji su intervjuisani u subotu ponudili su dobre razloge za kupovinu ovog novog touch-screen uređaja a neki kao da su bez razloga bili dio toga.

Na osnovu intervjua, sprovedenog tokom subote u Apple Store i dve Best Buy prodavnice, došlo se do najznačajnijih odgovora.

  • Porodica sa tinejdžerom objašnjava kako aplikacija "eksplodira" na iPad-u. IPod ekran je previše mali za aplikacije, što mu je osnovna mana. U izvesnom smislu, oni iPad vide kao veću verziju iPod-a i iPhone-a, ali sa mnogo više potencijala.
  • Srednjovečna žena je rekla da su to videli kao priliku za svoj računar, Web surfovanje i e-čitanje. IPad sa touch-screen-om (upadljivo odsustvo miša i tastature) nudi više intuitivan način za korišćenje računara, rekla je ona.
  • Majka, koja koristi desktop računar isključivo za svoje poslove, rekla je da je ona htela nešto mobilnije jer ona nema sopstveni laptop, objašnjavajući kako radi ispred četiri kompjuterska ekrana i da želi "drugačiji" mobilni računar kad je daleko od svog radnog prostora.
  • Mladi otac je rekao da je nameravao da koristi iPad kao dodatak na stolu za kafu, tj. kao uređaj za čitanje.
  • Mladić nije bio siguran kako da tačno objasni svoju kupovinu, ali ne misli da je to kao kupovina računara, bilo laptop-a ili desktop-a. On to vidi kao nešto što bi imao u stanu i koristio u letu.
  • Srednjovečni čovek u Best Buy- takođe nije mogao da ponudi jasan razlog za kupovinu. Razmišljajući je rekao: "Da, ja ću uzeti jedan od ovih" i dodao da je smatra kako je uređaj "zanimljiv".

Naravno, bilo je dosta ljudi, koji nisu imali nameru da kupuju iPad, neki možda i zbog negativnih komentara na Best Buy-u je koji su navodili nedostatke iPad-a, o kameri i nesposobnost "iPad ready" web sajta za reprodukciju videa, jer zahteva Adobe Flash Player, koji ni iPad ni iPhone nemogu reprodukovati.