Kako kažu ankete  odrađene u PRWeek/PR Newswire Media, više od trećine (37%) tradicionalnih novinara sada pridonosi Twitter-u i 39 posto proizvodi sadržaj za blog kao dio svoje proširene dužnosti.

U zadnje vrijeme možete vidjeti promjene u novinarskom ponašanju. Čini se da djeluju agresivnije u pronalaženju svojih priča, kopaju malo dublje da bi imali priču iz više kutova,

kaže Sarah Skerik, potpredsjednik uprave zadužena za distribuciju usluga na PR Newswire.

Novinari koriste socijalne mreže kako bi pronašli ideje za priče, njih 24 posto kažu da smatraju sajtove poput Facebook-a i Twitter-a veoma važne za povezivanje sa stručnjacima, što je porast u odnosu na 13 posto koliko je bilo u 2009 godini. Osim toga, 46 posto novinara kaže da ponekad ili uvijek koriste blogove za istraživanje, 33 posto koristi socijalne mreže u svom istraživanju, u usporedbi sa 24 posto u 2009 godini.

Popularnost socijalnih medija utjecali su na interakciju medijskih profesionalaca sa PR industrijom. Sveukupno, 43 posto novinara se koristi socijalnim mrežama, u odnosu na 31 posto u 2009 godini.

59 posto tradicionalnih novinara su autori bloga, bilo osobnih ili profesionalnih, a 31 posto piše blog u obliku svoje tradicionalne kolumne, što je povećanje u odnosu na 28 posto koliko je bilo u 2009 godini.

Research-Tools

Kraći rokovi i povećana konkurencija uzrokuju da novinari potraže nove izvore informacija kako bi im pomoglo da urade svoj posao, a što uključuje socijalne mreže,

potvrdila je Erica Iacono, izvršni urednik PRWeek.