googlesuggestlocal Google se orijentiše na lokalnu pretragu, posebice sa mobilnim uređajima. Google sada gura sve više lokalnog pretraživanja preko svog autosuggest-a na Google.com. Kada započnete upisivati ključnu riječ, sugestije koje vidite su sada usmjerene na vašu geografsku lokaciju. Ranije su to bile specifičnosti za zemlju, ali sada su to specifičnosti gradova.

Na primjer, kada unesete riječ "Central" u New Yorku, na vrhu prijedloga je "Central Park," slijedi "Central Park Zoo" i "Central Hudson."

Google je također popravio svoje pravopisne greške za imena osoba uzimajući u obzir opisne riječi za pretraživanje koje pružaju tragove o tome što osoba čini ili tko su oni. Na primjer, ako dodate "bejzbol igrač" ili "autor" to sužava izbor. Konačno, autosuggest je sada dostupan na 31 jeziku, izmeđuostalih na hrvarskom i srpskom.