house-of-commons-5-9-09Britanski Donji dom je usvojio kontroverzni zakonski akt pod nazivom "Račun za Digitalnu Ekonomiju". Prema pisanju Guardian-a, glasno kritikovani zakon je usvojen sa 187-47.

Zakon bi trebao da obezbedi sveobuhvatnu regulaciju digitalnih usluga, kako bi se napravio put ka promovisanju Britanije kao digitalne ekonomske sile. Kritike su se prvo odnosile na klauzulu koja daje vladi diskreciono pravo da zatvara sajtove. Ta klauzula je uklonjena, ali je amandman koji je ostao i dalje je zabrinjavajući.

Državni sekretar može po pravilima odredbi uz odobrenje suda izdati zabranu koja se odnosi na lokaciju na internetu koja je, ili će se verovatno koristiti za ili u vezi sa aktivnostima koja krše autorska prava,

kaže se u amandmanu, 8. klauzule.

Malo je nejasno na šta se tu misli i kako če se to tumačiti jer kršenja autorskih prava može doći sa YouTube-om, BitTorrent-om, DailiMotion-om, WordPress-om, Facebook-om , Twitter-om, Google-om … Ostaje da vidimo kako će se ovaj zakon provoditi da bi shvatili pravi efekat.