Prema najnovijem izvješću Yankee Group-a, udar ekonomske krize pogodio je tržište oglašavanja u SAD-u teže nego što se to moglo očekivati, sa ukupnim padom prihoda sa 77 milijardi dolara u 2008 godini na 67 milijardi dolara u 2009 godini.

Izvješće "2009 prognoza reklamiranja: Manje TV-a, više Interneta," nalazi razloge pada zbog TV oglašavanja, koje je palo sa 52 milijardi dolara u 2008 godini na samo 41 milijarde dolara u 2009 godini.

Recesija 2008-2009 je oborila vrijednost svega od cijena kuća do prihoda od TV oglašavanja. Kako su potrošači postali zabrinuti zbog ekonomije, tako su smanjili iznos vrijemena provedenog na medijima na manje od 12 sati dnevno, što je pad u odnosu na skoro 14 sati koliko su provodili u 2008 godini. Ova promjena u ponašanju je značajno uzrokovala pad prihoda od oglasa.

izjavio je Carl Howe, direktor Yankee Group i autor novog izvješća.

Gledanje TV i video je smanjeno za gotovo puni sat po danu. Potrošači provode ukupno 3 sata i 17 minuta gledajući TV, DVD i unaprijed snimljene programe.

Time-Spent-With-Media

Vrijeme provedeno online smanjeno je za 40 minuta dnevno u odnosu na 2008 godinu, potrošači još uvijek provode najviše vremena online, 4 sata i 13 minuta dnevno, što je više nego na bilo kojem drugom mediju. Još jedna svijetla točka bili su prihodi od Internet oglašavanja koji su povećani sa 24 milijarde dolara u 2008 na gotovo 26 milijarde dolara u 2009 godini.

Mobiteli su jedina kategorija koja je vidno u porastu kada je u pitanju utrošeno vrijeme. Potrošači provode 40 minuta na dan pričajući na mobitelom u 2009 godini, što je 12 posto više u odnosu na 2008 godinu. Korištenje mobilnog Interneta je poraslo za 36 posto, na 11 minuta dnevno, dok je slanje SMS-ova poraslo za 55 posto, na 27 minuta dnevno.