emoticon-thumb-150x127-17259 IBM je poslednji koji se preselio u social-medijski prostor analitike i integrisao ga sa internim informacijama za intuitivnu analitiku.

Ova usluga se odlikuje jedinstvenom sposobnošću da analizira smajlije pored informacija iz socijalne mreže Twitter i RSS feed-ova.

Analiza takozvanih emocio-ikona je sposobnost koja dolazi iz IBM-ovih poboljšanja u analizi teksta. Namera je da se pokaže bolja analiza teksta sa informacijama koje su često lišene konteksta.

Smajliji su postali deo našeg pisanog jezika, u e-mail-u, SMS porukama, blog komentarima kao i kroz igrice. Emocio-ikone prelaze preko međunarodnih granica pružajući nivo analize konteksta na različitim geografskim tržištima.

IBM-u se koristi za obradu prirodnog jezika i dodaje druge dimenzije koje dolaze iz emocija prenesenih kroz emocio-ikone.

To obuhvata terminologiju i 180 taksonomija koje se odnose na industriju. Ovo može da vam pomogne sa diferenciranjem brendova. Na primer, narandžasto može biti plod ili telekomunikaciona firma.

Analitički softver povlaći većinu svojih podataka iz Cloud-a a sledeći korak je da obezbedi servis u Cloud-u. IBM kupci su još uvek malo povučeni što se tiče korišćenja Cloud-a za skladištenje podataka.

To je praksa koja će morati da se promeni. Strukture troškova ne podržava kontinuirana upotreba na premisi aplikacije kada Cloud može obavljati istu uslugu po nižoj ceni i sa potencijalno boljim performansama.