LimeWire-logo3 LimeWire, sveprisutni P2P servis najčešće povezivan sa nelegalnim deljenjem datoteka, je odgovoran za distribuciju sadržaja kojom se krše autorska prava.

Na 59-stranica odluke Sudije Okružnog Suda SAD Kimba Wood je doneo presudu u korist Recording Industry Association of America (RIAA). U svojoj presudi Kimba je naveo da je Lime Wire "optimizovao funkcije LimeWire-a kako bi se osiguralo da korisnici mogu preuzeti digitalne snimke od kojih je većina zaštićena autorskim pravom."

Odluka može imati velike posledice za deljenje datoteka i slučajeva kršenje autorskih prava u celoj zemlji. RIAA će verovatno zatražiti nalog da se obustavi rad P2P mreže LimeWire. RIAA bi takođe mogla da podnese tužbu za naknadu štete koja bi mogala da se meri u milionima. Mark Gorton, osnivač LimeWire-a, je takođe odgovoran za pomaganje korisnicima pri izvršenju kršenja autorskih prava.

P2P mreže za deljenje sadržaja a posebno LimeWire i originalna verziju Napstera, već dugo su pod udarom. 2000 godine, A&M Records je tužio Napstera za uzurpiranje autorskih prava, taj slučaj je Napster izgubio. 2002 godine, Napster proglašava stečaj ali ga je na kraju ipak kupio Best Buy i sada radi kao muzički servis sa mesečnom pretplatom.