barack-obama-1 Da li to Predsednik Obama shvata da su iPod, Xbox i Playstation posebno dizajnirani za ometanje, diverziju i oblik zabave?

U svom govoru na proslavi diplomaca Hampton Univerziteta u Virginija, Obama je rekao ovo:

Dolazite u doba kada vas 24/7 medijsko okruženje bombarduje sa svim vrstama sadržaja i izlaže nas svim vrstama argumenata od kojih neki nisu uvek u rangu istine.

A sa iPod-om, iPad-om, Xbox-om i Playstation-om – a ja ne znam kako radi bilo koja od njih – informacije postaju distrakcija, diverzija, vid zabave, a ne sredstvo osnaživanja i emancipacije.

Dakle, sve ovo nije samo pritisak na vas, to je vršenje novog pritiska na našu zemlju i našu demokratiju.

Da li iPod, Xbox i Playstation "odvlačenje pažnju" umesto da budu "alat osnaživanja", kako Obama tvrdi?