3184v19-max-150x150 Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci, korisnički angažman na Scribd-u je porastao zahvaljujući prijelazu na HTML5, uvođenjem iPad i Facebook integracije. Od ova tri faktora, prelazak sa Flash-a na HTML5 je bio daleko najbolji potez koji je moja tvrtku za djeljenje dokumentata napravila, navodi direktor Trip Adler.

Prema Scribd-ovoj statistici, vrijeme provedeno na sajtu se utrostručilo u posljednja tri mjeseca. Početkom svibnja, Scribd je najavio svoje planove započinjanja mukotrpnog procesa pretvaranja svakog dokumenta (desetke milijuna) u izvorne, HTML5 stranice.

Iako su mnogi dokumenti na webu još uvijek u Flash formatu, HTML5 format pretvara ih u bogate, interaktivne web stranice. Ovaj prelazak sa Flash-a na HTML5 format se Scribd-u itekako isplatio. Iako je broj jedinstvenih posjetitelja još uvijek na oko 50 milijuna mjesečno, oni troše znatno više vremena na uvid u dokumente i dijeljenje sa prijateljima. Taj rast korisničkog angažmana naglo se ubrzao u posljednjih mjesec dana.

HTML5 je učinio da Scribd integracija sa iPad-om pruži odlične rezultate. Prema Adler-u, broj pristupa korisnika Scribd-u putem iPad-a sada je otprilike jednak sa brojem korisnika koji pristupaju sa iPhone-a.

Sada kada tvrtkina HTML5 i iPad strategije ima dobru realizaciju, svoj focus će usmjeriti na stvaranje Scribd-a koji će biti više socijalan a manje se oslanjati na tražilice. Danas, većina tvrtkinog prometa dolazi sa Google-a, ali Scribd stavlja veći naglasak na socijalnost tijesnom integriracijom sa Facebook-om.

Ranije ove godine, Scribd je obnovio svoju Facebook Connect opciju (poboljšao dijeljenje sadržaja i dodao plug-in aktivnosti feed-a) i uveo Readcasting, koji automatski govori vašim društvenim mrežama, poput Facebook-a i Twitter-a, što čitate. Broj ljudi koji su postavili automatskiReadcasting se povećava za oko 10% svaki dan a svakodnevna pretplata ka drugim korisnicima je povećana 15x (u posljednja tri mjeseca), navodi Adler.