Tehnolog Tim O'Reilly voli da kaže da će softver budućnosti biti Cloud-isporučivanje podataka, povećanje mobilne stvarnosti, zasnovano na senzorskim podacima stvarnog sveta u realnom vremenu. Peter Batty, potpredsednik geoprostornih tehnologija Ubisense, pokazuje kako bi neke od tih tehnologija mogle da izgledaju u prezentaciji pod nazivom Location and the Internet of Things.

Vaš telefon će biti zamena za vas same, tvrdi Batty. Na primer, uskoro će naš smartphone početi da otvara sva vrata za nas, automobile itd. Lokacija, senzori i web nisu ograničeni samo na naše telephone, dok se vozite vaš GPS je ukljućen i auto uspostavlja komunikaciju sa benzinskim stanicama uz rutu i pregovara o ceni goriva, poput aukcija.