Moglo se pretpostaviti da će do ovaga doći jer tog trenutka kada je Kevin Rose zamjenio bivšeg izvršnog direktora Jay Adelsona velike promjene su bile u toku. Bilo je nekih neočekivanih zastoja, nekoliko manjih problema ali sada se čini da je Digg spreman za lansiranje.

Direktor i osnivač Kevin Rose vas vodi kroz novi Digg.com: