gmail-voice Google je upravo izvršio ogroman pritisak na VoIP industriju, kojom trenutno dominira Skype, omogućavajući ljudima da telefoniraju direktno iz Gmail-a.

Nova usluga omogućava korisnicima Gmail-a da pozovu bilo koji od telefona svojih kontakata sa samo jednim klikom ili ručnim biranjem brojeva. Pozivi unutar SAD i Kanade su besplatni, dok za pozive ka drugim državama podležu različitoj tarifi.

Google naglašava činjenicu da su njegove tarifne stope niže u odnosu na Skype za većinu zemalja a u nekim slučajevima ta razlika je značajna.

Ovo očigledno nije dobra vest za Skype pred kojim je inicijalna javna ponuda, ali to nije ništa neočekivano, Google je već neko vreme radio na VoIP sa Google Voice.