images Dakle, želite da napravite sajt. Imate svoj domen, svog dizajnera i već napisan sadržaj i mislite da je to gotova stvar.

Zaista zvući jednostavno ali ste zaboravili nešto veoma važno. Zaboravili ste najočigledniju stvar, stvar koju većina previdi a koja je i najteži deo stvaranja bilo kog sajta, to je arhitektura informacija vašeg sajta ili u smislu laika, vaš plan sajta.

Nekoliko je razloga zašto je izostavljena na nekim sajtovima, evo najčešćih:

  • Čini se očiglednim, jer vam je potrebna neka vrsta strukture pri samoj izradi, ali nije li to ono što HTML radi?
  • Podrazumeva se pa se stoga previdi jer je struktura često dizajnirana od strane dizajnera ili pisca i niko ne razmišlja zapravo o stvaranju kompletne strukture kao zadatka.
  • Može biti teško, jer kada se arhitektura uradi valjano to onda može da proizvede razna pitanja ne samo o pravcu sajta već i o svemu što vaše poslovanje radi online i offline.

Zašto Vam Je Potrebna Informaciona Arhitektura Sajta

Vaša informaciona arhitektura sajta je u suštini vaš plan izgradnje. Ako gradite kuću, to će biti vaš projekat kuće. Ne bi gradili kuću bez projekta, pa zašto bi onda gradili web sajt bez odgovarajuće arhitekture?

Arhitektura govori vašem dizajneru koji delovi sajta bi trebalo da budu grafički istaknuti, da li za zadržavanje korisnika ili generisanje prihoda. Ona takođe govori vašem timu koji sadržaj da kreiraju a timu zaduženom za uspešnost poslovanja kako najbolje da ocene koliko dobro sajt zadovoljava poslovne ciljeve.

Bez plana nema jasnog cilja a bez jasnog cilja teško da sajt može da bude uspešan.

Bez odgovarajuće arhitekture, sajt imaj tendenciju da besciljno luta bez jasnog pravca tako da korisnici ne dobijaju informacije koje su im potrebne a vi ne dobijete konverzaciju koju želite i vremenom sajt jednostavno propadne.

Stoga, bez odgovarajuće arhitekture sajta, rezultati vaše optimizacije za Internet pretraživače (SEO) su uveliko ograničeni. Dakle, kao u slučaju gradnje kuće, pravilno planiranje je često razlika između uspeha i neuspeha.

Šta Je To Što Čini Dobru Arhitekturu Sajta?

Dobra arhitektura uspeva na specifičnosti tema i odgovarajućoj pod-kategorizaciji. Arhitektura se obično sastoji od sledećeg:

Krovni (primarni) nivo navigacije

  • Primarni nivo navigacije birate prema temama koje su najvažnije za vaše korisnike, prema putanji koja vam je potrebna kako bi ostvarili prihode ili prema putanji koja vodi korisnike ka ciljevima sajta. Ova tri načina nisu uvek međusobno isključiva.
  • Redundantnost je dobra iako ponavljanje nije. Kada koristite redundantnost ne koriste istu terminologiju.
  • Nemojte kombinovati kategorije osim ako je to način kako se one uvek koriste van vašeg web sajta. Kategorija ne bi trebale biti generalizovane tamo gde pokrivate dve odvojene teme pod jednom stavkom.

Sekundarni nivo navigacije

  • Svaka stavka primarnog nivoa navigacije treba da bude dovoljno specifična da se ne može duplicirati ali isto tako treba da bude dovoljno široka da se podteme ili stavke sekundarnog navigacionog nivoa mogu lako uklopiti u temu na logičan način.

Tercijarni nivo navigacije

  • Samo veliki sajtovi imaju potrebu za tercijarnim (trećim) nivoom navigacije. Ako imate mali sajt i koristite tercijarni nivo navigacije, onda bi verovatno trebali da preispitate vaš primarni nivo navigacije i proverite da li ste svaku kategoriju napravili dovoljno specifičnom.

Četvrti nivo navigacije

  • Skoro da nema razloga da sajt, osim nekog baš ogromnog, koji je ispravno planiran treba da ima četvrti nivo navigacije. Ako imate četvrti nivo navigacije u više od jedne ili dve sekcije vašeg sajta, trebali bi preispitati svoju arhitekturu i videti gde možete izvršiti korigovanja.

Pravilo Brzine

Imajte svaku kategoriju slično postavljenu (da što više liče) i potrudite se da što više olakšate korisnicima na način da se sadržaju pristupa u maksimalno četiri klika sa početne stranice.

Da li to znači da korisnici moraju da dođu do kraja sadržaj u četri klika? Ne. Korisnici samo moraju da pronađu putanju do sadržaja u četri klika. Ako to nisu u mogućnosti onda je vrlo verovatno da će se izgubiti.

Naravno, pravilo brzine se primenjuje. Što brže možete da dovedete korisnike do informacija koje traže, bolje su vam šanse za njihovo zadržavanje i konverziju. Dakle, kad god možete da skratite putanju bez žrtvovanja sadržaja, uradite to!

SEO i Arhitektura Web Sajta

Vaša navigacija sadrži putanju sajta za korisnika ali i za “spider” pretraživača. Stoga proverite, pre nego što napravite arhitekturu svog sajta, da ste uradili istraživanje vaših ključnih reči. Ključne reči koristite u vašoj arhitekturi, URL-u i vašoj strukturi linkova. Arhitektura ne bi trebalo da bude kompletirana pre nego se istraživanje za ključne reči završi a zatim se one ugrade u plan sajta.

Biti Arhitekta Je Teško, Zar Ne?

Arhitektura sajta je pipljiva stvar i ljudi koji to dobro rade vrede i utrošenog vremena a i novca.

Međutim, razvoj prave arhitekture sajta znači gledati na vaše poslovne ciljeve, doprinos poslovanju i doprinos ostalim odeljenjima poslovanja i kako to treba da bude zastupljeno na vašem sajtu. Dakle, ovo može izazvati razne diskusije, kao na primer, koje odeljenje poslovanja zaslužuje početnu stranu i koja se odeljenja pojavljuje na vertikali najvišeg nivoa navigacije itd.. Sve ovo može izazvati i unutrašnje sukobe.

Ovo može da postane prilično lično, pa čak i teritorijalno, pa stoga pokušajte da ne budete previše iznenađeni sa time kada budete prvi put radili na arhitekturi sajta vaše kompanije.