AdobeReaderLogo Po nekim najama, Adobe Systems bi danas trebao da objavi sljedeću inačicu svog softvera Acrobat, pod nazivom Adobe Acrobat X.

Softver će uključivati besplatan PDF (Portable Document Format) softver za pregled Adobe Reader X, koji se očekuje da će biti dostupan za preuzimanje u roku od 30 dana.

Nova verzija programa Adobe Reader koristi sandboxing sigurnosnu tehnologiju dizajniranu da doda dodatni sloj zaštite koji štiti od napada koji ciljaju popularni PDF preglednik. Adobe Reader Protected Mode će biti omogućen po defaultu i uključen u Adobe Reader browser plug-ins za sve glavne browser-e. Sandbox mehanizam će zadržati PDF obrade, kao što su JavaScript izvršenje, 3D renderiranje i parsiranje slika, za ograničeno područje i spriječiti aplikacije da instaliraju ili brišu datoteka, modificiraju informacijski sustav ili pristupaju procesima.

Microsoft koristi sandboxing tehnike u Office 2010 Protected View i Office 2007 a Google ih koristi u Chrome-u.