onlinetrziste Cloud bazirana softverska kompanija SuccessFactors je upravo objavila akviziciju danske kompanije YouCalc, koja omogućava poslovanjima da kreiraju i dele prilagođene izveštaje i analizu podataka iz Cloud-a. Uslovi sporazuma nisu objavljeni.

Sa akvizicijom, SuccessFactors je takođe predstavila svoju Calculator In The Cloud platformu koja koristi tehnologiju YouCalc. Sada poslovni korisnici mogu da analiziraju podatke iz Cloud-a u realnom vremenu za uvid i predviđanja. Platforma može da analizira podatke iz SuccessFactor BizX Suite, kao i podatke iz Cloud baziranih aplikacija trećih lica. Ideja koja stoji iza ove nove ponude je da omogući poslovanjima agregaciju i kombinovanje podataka iz različitih izvora, navodi Brad Mattick, viši direktor Global Product Marketing Financials.

Na primer, možete uvesti podatke iz ERP sistema, prodajnu metriku CRM sistema ili statistiku zadovoljstva kupaca iz call centar softvera.

Korisnici takođe mogu da koriste platformu za simulacije i "šta-ako" scenarija na osnovu kombinovanja podataka bilo koje Cloud bazirane aplikacije. Analize iz Calculator In The Cloud mogu da sadrže trenutne prodajne trendove, da prikažu koliko je novca na raspolaganu, zadovoljstvo zaposlenih i koji procenat zaposlenih radi na strateškim planovima kompanije.

SuccessFactors je u 2010 godini kupila kompanije CubeTree za 50 miliona dolara i Inform za 40 miliona dolara.