onlinetrziste Kompanija Digg danas je napravila duboki rez otpuštajući 25 zaposlenih što je nešto više od 37% od ukupnog broja zaposlenih Digg-a. Digg e danas izgubio i glavnog čoveka zaduženog za prihode, Chas Edwards.

Kompanija troši previše novca koji joj je potreban kako bi dovela svoje poslovanje u red. Mnoge stvari se dobro rade. Tim sluša i deluje brzo na povratne informacije iz naše zajednice. Na novoj platformi isporučili smo preko 100 zakrpa za greške i postavili nove funkcije na web sajt i sve to u poslednja dva meseca. Naš oglasni proizvod Diggable beleži značajan porast u upotrebi od strane oglašivača i klikova od strane korisnika.

Nažalost, da bi postigli svoje ciljeve, moramo da preduzmemo neke teške korake. Mi moramo znatno smanjiti naše troškove radi postizanja profitabilnosti u 2011 godini. Razmarali smo sve moguće opcije, od smanjenja plata do smanjenja fiksnih troškova. Rezultat je, da bi se smanjili mnogi naši operativni troškovi, ja sam doneo odluku da smanjim broj našeg osoblje sa 67 na 42 zaposlenih.

Ovo je bila neverovatno teška odluka. Voleo bih da do nje nije došlo. Međutim, znam da je ovo pravi izbor za Digg-ov budući uspeh, sutra krećemo sa novom Digg strategijom.

izjavo je izvršni direktor kompanije Digg, Matt Williams.